ADÁSVÉTELI ÉS EGYÉB INGATLAN SZERZŐDÉSEK

Új és használt ingatlanok vásárlása kapcsán minden Ügyfelünknek komplett jogi szolgáltatást nyújtunk.

Jogi képviselet

Okiratszerkesztés

Szerződéskötés

Megállapodások

Ingatlan jogügyletekkel foglalkozó ügyvédként különösen az alábbi ingatlan-ügyekben állunk rendelkezésre:

  • adásvételi szerződések készítése, véleményezés
  • vállalkozási/generál-kivitelezési szerződések
  • ajándékozási szerződések
  • bérleti szerződések
  • ingatlanokkal kapcsolatos használati megállapodások
  • termőföld tulajdonjogával kapcsolatos ügyek
  • haszonélvezettel kapcsolatos ügyek
  • szolgalmi jogokkal kapcsolatos ügyek
  • tartási és életjáradéki szerződések, öröklési szerződések
  • csereszerződések